b.krywopust, kwartet smyczkowy cz. 3 fuga, barbara dutkiewicz - choreografia muzyki

B. Krywopust, String quartet, part 3rd Fugue

Barbara Dutkiewicz - choreography of music/plastique animée

B.Krywopust, String quartet, part 3rd Fugue 

photo. B.Dutkiewicz

B. Krywopust, String quartet, part 3rd Fugue

 

choreography of music/plastique animée: Barbara Dutkiewicz,

performed by: B.Dutkiewicz, J.Filipkowska, E.Kudełka, I.Mierzejewska - movement

and Lasoń Ensemble 

 

Concert Hall of the P. Tchaikovsky Ukrainian National Academy of Music in Kiev, 2011 - world premiere

    Photos from the video recording of the premiere concert in the Concert Hall of the P. Tchaikovsky Ukrainian National Academy of Music in Kiev.

    The author of the photos: B.Dutkiewicz