c.debussy, wieczor w granadzie (habanera) z cyklu sztychy, cz. ii, barbara dutkiewicz - choreografia muzyki

C.Debussy, An evening in Granada (Habanera) from Estampes - Woodcuts, Part. II

Barbara Dutkiewicz - choreography of music/plastique animée

C.Debussy, An evening in Granada (Habanera) from Estampes - Woodcuts, Part. II  

photo. R.Rogucki

C.Debussy, An evening in Granada (Habanera) from Estampes - Woodcuts, Part. II  

 

choreography of music/plastique animée: Barbara Dutkiewicz

 

performed by: M.Bernaciak, O.Czech. A.Frączek, A.Talarczyk  - movement, J.Gerula - piano

 

 Chamber Hall of PNRSO (the Polish National Radio Symphony Orchestra), Katowice 2018

   Photos from the concert at Chamber Hall of PNRSO (the Polish National Radio Symphony Orchestra) in Katowice. The author of the photos: R.Rogucki