w 3 slowach - kim jestes
  • Barbara Dutkiewicz

  • Studio Sztuk Performatywnych Barbara Dutkiewicz

  • Video Projekt - najnowszy projekt artystyczny

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

  • Rytmika w działaniach edukacyjnych & praktyce artystycznej (EEAP) projekt międzynarodowy ERASMUS+

m.kleszcz, planes and textures for piano, clarinet and movers, barbara dutkiewicz - choreografia muzyki

M.Kleszcz, Planes and textures for piano, clarinet and movers

Barbara Dutkiewicz - choreografia muzyki

M.Kleszcz, Planes and textures for piano, clarinet and movers 

zdjęcie z materiału video z rejestracji próby. foto. B. Dutkiewicz

m.kleszcz, planes and textures for piano, clarinet and movers, barbara dutkiewicz - choreografia muzyki

M.Kleszcz, Planes and textures for piano, clarinet and movers

Barbara Dutkiewicz - choreografia muzyki

M.Kleszcz, Planes and textures for piano, clarinet and movers 

 

pomysł całości, kierownictwo artystyczne i interpretacja ruchowa: Barbara Dutkiewicz

 

wykonanie: P.Cerria, L.Dove, J.Edwards-Henry, L.Fois, L.Forden, K.Gonzalez, Ch.Mesko, A.Rodriguez, E.Shubin J.Smith, M.Kleszcz - ruch

oraz  W.R.Bauer - fortepian, M.Joviala - klarnet

 

Miami 2020 - prawykonanie, Herbert & Nicole Wertheim Performing Art Center (Sala Widowiskowa), International University in Miami, Florida USA

   Zdjęcia z materiału video z rejestracji próby przed koncertem w Herbert & Nicole Wertheim Performing Art Center, Sala Widowiskowa, International University

   in Miami, Florida USA.

   Autor zdjęć:  B.Dutkiewicz