w 3 slowach - kim jestes
  • Barbara Dutkiewicz

  • Studio Sztuk Performatywnych Barbara Dutkiewicz

  • Video Projekt - najnowszy projekt artystyczny

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

  • Rytmika w działaniach edukacyjnych & praktyce artystycznej (EEAP) projekt międzynarodowy ERASMUS+

Na zdjęciu:

Koncert z repertuarem tańców dworskich w 2011 Tańce barokowe i tango argentyńskie z akompaniamentem muzyki harfowej  w wykonaniu Fakultetu Tańca Dawnego w AM w Katowicach pod kierunkiem Barbary Dutkiewicz

oraz studentów harfy z Mozarteum w Salzburgu w ramach Międzynarodowych Dni Harfy w Akademii Muzycznej w Katowicach - projekt we współpracy z Johanną i Elisabeth Seitz.

Koncerty z repertuarem tańców dworskich w wykonaniu Fakultetu Tańca Dawnego w AM w Katowicach pod kierunkiem Barbary Dutkiewicz

 

Wykonawcy: 

Studenci AM w Katowicach – Fakultet Tańca Dawnego (taniec)

Barbara Dutkiewicz  - opracowanie choreografii i przygotowanie zespołu

 

Koncerty tego typu zazwyczasj ogniskuja sie wokół danego okresu historycznego (od tańców XV  do XVIII  wiecznych). Dużą cześć repertuaru stanowią rekonstrukcje oryginalnych zachowanych choreografii. Często także realizowane są opracowania taneczne do wskazanych utworów instrumentalnych lub wokalno-instrumentalnych z repertuaru renesansowego, czy barokowego do których nie ma zapisu choreograficznego. Wówczas powstają autorskie choreografie Barbara Dutkiewicz nawiązujące do danego stylu, gestyki, techniki i praktyki wykonawczej.

Koncerty z repertuarem tańców dworskich w wykonaniu Fakultetu Tańca Dawnego w AM w Katowicach pod kierunkiem Barbary Dutkiewicz realizowane sa często we współpracy realizowane sa często we współpracy z wybitnymi muzykami (instrumentalistami, wokalistami), czy zespołami wokalnymi i instrumentalnymi specjalizującymie się w wykonawstwie muzyki dawnej lub realizujacymi repertuar zróżnicowanych pod względem stylistycznym. Koncerty odbywają się w ramach Fetiwali, Konferencji lub po prostu na zaproszenie różnych instytucji i mają charakter popularyzatorski. Do ciekawszych zrealizowanych projektów z pewnością należały koncerty przygotowane we współpracy z Johanną Seitz i Elisabeth Seitz (w 2011 Tańce barokowe i tango argentyńskie z akompaniamentem muzyki harfowej w ramach Międzynarodowych Dni Harfy, Katowice, a także w 2019 Koncert Inauguracyjny w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Harfowego w Katowicach). Kolejne ciekawe koncerty współtworzone ze specjalistamia powstały we współpracy z Katarzyną Drogosz - (specjalizującej się w praktyce wykonawczej gry na fortepianie historycznym) oraz Justyną Młynarczyk-Krusz (prowadzącej klasę violi da gamba w POSM II st. w Katowicach), czy Krystyną Krzyżanowską-Łobodą (prwadzącej wokalny zespół muzyki dawnej na Wydziale Wokalno-aktorskim AM w Katowicach).
   Na zaproszenie organizatorów Fakultet Tańca Historycznego często bieże udziała w koncertach popuraryzujących muzykę wśród dzieci i młodzieży odbywających się cykliczne m.in. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (cykl "Muzyczne nastroje"), ZPSM POSM II st. w Katowicach (cykl "Dziecięce spotkania muzyczne"), czy cykl "Barwy i Formy Muzyki" w Nowej Sali Koncertowej AM w Katowicach.

 

Bardzo duża część koncertów także o zasięgu międzynarodowym realizowana jest na zaproszenie organizatorów. Tak było m.in. w przypaku Koncertu Inauguracyjnego IX-go Międzynarodowego Festiwalu Harfowego w Katowicach (31.05.-2.06.2019) na zaproszenie pomysłodawczyni i organizatora tego festiwalu prof. Helgi Storck, która tak pisze o tym wydarzeniu:
 
"Ponieważ wydarzenie to zbiega się w czasie z końcem mojej 15-letniej współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach, festiwal ten będzie miał również charakter quasi pożegnalny. Wszyscy tegoroczni uczestnicy festiwalu są ze mną powiązani wieloletnią przyjaźnią i współpracą. Wśród wykonawców usłyszymy m.in. Johannę Seitz, Isabelle Moretti, Barbarę Dutkiewicz, Marię Szwajger-Kułakowską, Piotra Sałajczyka, Annę Verkholantsevą, Marię Piotrowską-Bogalecką, Adama Mokrusa, Alinę Bzhezhinską, Anetę i Konrada Salwińskich, Dorotę Szyszkowską, Karolinę Nowak, Krzysztofa Waloszczyka, Duo Paulina i Agata Pospieszny, Zespół dzieci Wiktorska Harf Open, Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach oraz absolwentów i studentów klasy harfy Akademii Muzycznej w Katowicach." Helga Storck

 

 

WSPÓŁWYKONAWCY

Barbara Dutkiewicz
Choreografia i taniec
Justyna Młynarczyk (Krusz)
viola da gamba
Elisabeth Seit
cymbały
Katarzyna Drogosz
fortepin historyczny
Johanna Seitz
harfa
Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
chórmistrz

    Zdjęcia z różnych koncertów w Bibliotece Śląskiej, Akademii Muzycznej, POSM II s. w Katowicach oraz plakaty i programy wybranych koncertów.

taniec dawny - barbara dutkiewicz -choreografia i taniec