w 3 slowach - kim jestes
  • Barbara Dutkiewicz

  • Studio Sztuk Performatywnych Barbara Dutkiewicz

  • Video Projekt - najnowszy projekt artystyczny

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

  • Rytmika w działaniach edukacyjnych & praktyce artystycznej (EEAP) projekt międzynarodowy ERASMUS+

Koncerty improwizacji fortepianowej  pod kierunkiem Barbary Dutkiewicz

w wykonaniu studentów, absolwentów i pedagogów Specjalności Rytmika

w AM w Katowicach. 

 

Koncerty improwizacji fortepianowej  pod kierunkiem Barbary Dutkiewicz 

 

Wykonawcy: 

Studenci Specjalności Rytmiki AM w Katowicach – fortepian

Barbara Dutkiewicz  - organizacja, przygotowanie

i kierownictwo artystyncze we współpracy z innymi pedagogami prowadzącymi przedmiot improwizacja fortepianowa Aleksandrą Bilińską oraz Igą Eckert.

W ramach Koncertów improwizacji fortepianowej prezentowane są zazwyczaj prace studentów z zakresu realizowanego programu nauczenia przedmiotu improwizacja fortepianowa na Specjalności Rytmika w AM w Katowicach. Są to zadania improwizowane lub miniatury instruemntalne a także piosenki skomponowane przez studentów. Pisane głównie na fortepian, ale zdarzają sią także kompozycje zinstrumentowane  na różne skłądy kameralne.
Głównym celem nauczania przedmiotu improwizacja fortepianowa na Specjalności Rytmika jest opanowanie przez studentów umiejetności praktycznego zastosowania improwizacji w przyszłej pracy zawodwej, kiedy staje się ona niezbędnym narzędziem w procesie  prowadzenie zajęć umuzykalniania metodą rytmiki, ale ze względu na duże walory artystyczne prac studenckich są one często prezentowane w ramach ninejszych koncertów organizowanych zazwyczaj w budynku AM w Katowicach.
 
 


Korneliusz Flisiak, student Specjalności Rytmika AM w Katowicach. Prezentacja w ramach koncertu improwizacja, praca przygotowana pod kier. Barbary Dutkiewicz

Zdjęcia z różnych koncertów ramach których prezentowano improwizację fortepianową  w Sali Teatralnej AM w Katowicach