w 3 slowach - kim jestes
  • Barbara Dutkiewicz

  • Studio Sztuk Performatywnych Barbara Dutkiewicz

  • Video Projekt - najnowszy projekt artystyczny

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

  • Rytmika w działaniach edukacyjnych & praktyce artystycznej (EEAP) projekt międzynarodowy ERASMUS+

BIO

 

dr hab. Barbara Dutkiewicz, prof. AM 

 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Specjalność Rytmika pod kierunkiem Ewy Nowak. Dyplom z wyróżnieniem 1995 roku. Swoje umiejętności doskonaliła, studiując także: w Studium Pantomimy Teatru Dźwięku i Ruchu IOTA w Katowicach (1991–1994); oraz w de Theaterschool, Amsterdam School of the Arts (1996–1998, studia na Wydziale School for New Dance Development). Dodatkowo uczyła się tańca historycznego pod kierunkiem Dorothée Wortelboer (w Utrechcie) oraz Lieven’a Baert (prowadzącego Institute of Historical Dance, Ghent). W 2005 r. obroniła rozprawę doktorską i uzyskała stopień doktora, a 2014 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec (w UMFC w Warszawie). 

 

Obecnie zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego (od 2017) w Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie zajmuje się działalnością artystyczną, naukową, dydaktyczną pracując ze studentami specjalności rytmika, edukacja muzyczna, muzykoterapia oraz z wokalistami i instrumentalistami. Wykłada rytmikę, metodykę prowadzenia rytmiki, kompozycję ruchową utworów muzycznych, technikę ruchu, zespół interpretacji ruchowych muzyki, taniec historyczny, ruch sceniczny, a także improwizację fortepianową i metodykę nauczania improwizacji. Sprawuje opiekę artystyczną i naukową nad studenckimi pracami dyplomowymi. W obszarze jej zainteresowań pozostają także new dance oraz różne techniki pracy z ciałem oraz improwizacja stosowana zarówno jako element pracy warsztatowej umożliwiający rozwój warsztatu twórczego artysty jak i środek wyrazu scenicznego i strukturalny element kompozycji w muzyce, teatrze, tańcu, a także widowiskach parateatralnych.

 

Ponadto, Barbara Dutkiewicz prowadzi liczne zajęcia warsztatowe, wykłady, kursy mistrzowskie (również ramach konferencji, sympozjów, festiwali) w kraju i za granicą, m.in.: Austria (University of Music and Performing Arts in Vienna), Belgia (Universiteit Ghent; a także Royal Consenvatory of Antwerp), Cypr (European University Cyprus, Nicosia), Hongkong (The Hong Kong Academy for Performing Arts), Kanada (Université Laval in Quebec), Niemcy (Institute of Eurhythmics in Hellerau; Musikhochschule in Trossingen, a także Die Akademie Remscheid), Szwecja (Royal College of Music in Stockholm), USA (Princeton NJ, Westminster Choir College; i w California State University Dominguez Hills CA, Los Angeles; a także w Miami na Florida International University, FL dla Dalcroze Society of America), Wielka Brytania (Coventry University), Włochy (on-line dla Italian Jaques-Dalcroze Association).   

 

Jej działalność dydaktyczna obejmuje również wieloletnie doświadczenie w nauczaniu rytmiki dzieci w wieku przedszkolnym oraz prowadzenia zajęć rytmiki dla seniorów. Pracuje także w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach, gdzie (jako nauczyciel dyplomowany) uczy improwizacji fortepianowej. Jest konsultantem CEA (Centrum Edukacji Artystycznej). Ponadto realizuje wiele projektów edukacyjnych, od projektów dziecięcych, przez studenckie, offowe, po projekty realizowane przez profesjonalnych artystów.

 

Barbara Dutkiewicz prowadzi również swoją niezależną działalność artystyczną m.in. w ramach Studio Sztuk Performatywnych Barbara Dutkiewicz. Występowała i prezentowała swoje prace artystyczne w Polsce (m.in. w Teatrze Korez w Katowicach, Teatrze Ślaskim w Katowicach, Teatrze Gry i Ludzie w Katowicach, Teatrze Nowym w Zabrzu, Teatrze Rozrywki w Chorzowie, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w Filharmonii Świętokrzyskiej, w Akademiach Muzycznych w Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku) oraz za granicą w Holandii, Francji, Niemczech, Austrii, Czechach, Ukrainie i USA. Miała przyjemność współpracować z wybitnymi polskimi zespołami muzycznymi, m.in. Concerto Polacco, Lasoń Ensemble, Orkiestra Muzyki Nowej, Kopiński Duo oraz artystami zagranicznymi: Lieven Baert, Dorothée Wortelboer, Naoya Otsuka, Johanna Seitz, Elisabeth Seitz, Luc Nijs. 

 

Jest autorką ponad 70. interpretacji ruchowo-przestrzennych muzyki, kilkudziesięciu choreografii tanecznych, opracowań ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, a także kilku ruchowych koncertów monograficznych, muzycznego spektaklu dla dzieci oraz kilku pełnometrażowych projektów autorskich i spektakli, a także projektów video. Znacznie mniejszą część jej twórczości stanowią kompozycje muzyczne - głównie piosenki i muzyka do spektakli.

 

 

NAGRODY I STYPENDIA:

- Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki (1993)

- Laureatka I nagrody I Europejskiego Konkursu Rytmiki w Trossingen (Niemcy 1994)

- Stypendystka Fundacji im. St. Batorego (1997)

- Stypendium doktoranckie Uniwersytetu Śląskiego (w latach 1999-2004) 

- Nagroda III st. Rektora Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (2004)

- Nagroda Dyrektora POSM II st. w Katowicach (2016)

- Nagroda Dyrektora POSM II st. W Katowicach (2017) 

- Nagroda Jubileuszowa Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Katowicach za 20 lat pracy w POSM  (2017)

- Nagroda Jubileuszowa Akademi Muzycznej w Katowicach za 20 lat pracy (2018)

- Srebrny Medal za Wieloletnią Służbę (na polu edukacji artystycznej), nadany przez Prezydenta RP (2019)