w 3 slowach - kim jestes
  • Barbara Dutkiewicz

  • Studio Sztuk Performatywnych Barbara Dutkiewicz

  • Video Projekt - najnowszy projekt artystyczny

  • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

  • Rytmika w działaniach edukacyjnych & praktyce artystycznej (EEAP) projekt międzynarodowy ERASMUS+

Koncerty interpretacji ruchowych muzyki  pod kierunkiem Barbary Dutkiewicz w wykonaniu studentów, absolwentów i pedagogów Specjalności Rytmika w AM w Katowicach. 

Koncerty interpretacji ruchowych muzyki  pod kierunkiem Barbary Dutkiewicz w wykonaniu studentów, absolwentów i pedagogów Specjalności Rytmika w AM w Katowicach. 

 

Wykonawcy: 

Studenci Specjalności Rytmiki AM w Katowicach – ruch

Barbara Dutkiewicz  - opracowanie choreografii muzyki, przygotowanie zespołu, kierownictwo artystycze

Koncerty interpretacji ruchowych muzyki często są koncertami o bardzo zróżnicowanym repertuarze w ramach których prezentowane są najnowsze prace studentów i pedagogów Specjalności Rytmika. Barbara Dutkiewicz w ramach tego typu koncertów bardzo często realizuje projekty monograficzne lub tematyczne dotyczące twórczości konkretnego kompozytora (np. Koncert interpretacji ruchowych muzyki „F. Chopin - inspiracje”  - na którym zaprezentowano wybrane Preludia op.28 zinterpretowane ruchem zakomponowanym w korelacji z projekcją multimedialną z akwarelami Jerzego Dudy-Gracza malowanymi do Preludiów op. 28 z cyklu ”Chopinowi” (2010); czy wybrane utwory z cyklu "Children's songs" C.Corea). Czasem tematem koncertu bywa jakiś styl muzyczny lub forma muzyczna („Forma wariacji w różnych stylach muzycznych”, 2008). 
Przyjęło się, że koncerty interpretacji ruchowych muzyki  (podobnie jak prezentacje taneczne) wykonuje się z towarzyszeniem muzyki odtwarzanej z nagrań fonograficznych, choć Barbara Dutkiewicz bardzo często do swoich koncertów angażuje interumentalistów występujących na żywo.
 
Szczególny rodzaj koncertów interpretacji ruchowych stanowią koncerty dyplomowe studentów Specjalności rytmiki AM w Katowicach. Odbywają się one zazwyczaj pod koniec roku akademickiego w kwietniu/maju.
 
 


koncerty-interpretacji-ruchowych-barbara-dutkiewicz-opieka artystyczna-kierownictwo-artystyczne

             Dyplomy studiów magisterskich 2014. foto R.Rogucki

    Zdjęcia z różnych koncertów interpretacji ruchowych muzyki. Interpretacje wybranych Preludiów op.28  - F.Chopina z projekcją multimedialną z akwarelami Jerzego Dudy-Gracza malowanymi do Preludiów op. 28 z cyklu Chopinowi oraz Children Songs - C.Corei przygotowanych pod kierunkiem B.Dutkiewicz, a także zdjęcia z niektórych koncertów dyplomowych magisterskich praz z zakresu choreografii muzyki przygotowanych pod opieką B.Dutkiewicz