PhD hab Barbara Dutkiewicz, Assiciate Professor

      The Karol Szymanwski Academy of Musik in Katowice

      ul. Zacisze 3

      40 - 025 Katowice 

      Poland

 

      tel. +48 503 505 282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON

+48 503 505 282

E-MAIL

warsztatartysty@gmail.com

Media społecznościowe